ساختار

 

مسئول واحد فناوری اطلاعات : رضا عبدی زاده

تلفن تماس : 06126723010

همراه : 09169075506

ایمیل : abdizadeh.reza@yahoo.com

 ایمیل سازمانی : abdizadeh.r@dums.ac.ir

جمعه ٢٦ شهريور ١٤٠٠
تقویم
اوقات شرعی