به سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گتوند خوش آمدید

ریاست شبکه : جناب آقای دکتر بیژن حسین پور

تلفن تماس : 06126724482

همراه : 09166162272

ایمیل :

 DRbijanhoseinpour@yahoo.com

hoseinpour.b@dums.ac.ir

تقویم
اوقات شرعی