شهرستان گُتوند یکی از شهرستانهای استان خوزستان ست. مرکز این شهرستان شهر گتوند است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵۹٫۲۶۱ نفر جمعیت داشته است.   گُتْوَنْد در شمال شهرستان شوشتر قرار دارد و دارای دو ناحیه دیمچه و عقیلی است. بخش عقیلی خاکی حاصلخیز دارد. همچنین گتوند دارای یک سد تنظیمی به نام سد گتوند و یک سد بزرگ برای تولید انرژی و ذخیره سازی آب بنام گتوند علیا است. شایان ذکر است سد تنظیمی گتوند بزرگترین سد تنظیمی و آبیاری کشور است.  مردم این شهر لهجه ای خاص از گویش بختیاری دارند. زنده یاد دکترقیصرامین پور از این دیار است. 

اوقات شرعی